Del 6: Nutid

I denna del av psykisk ohälsa kommer jag skriva korta, eller om det bir längre eller långa resuméer om varje halvår som gått i mitt liv. Det är ett bra sätt för mig att hålla koll på mitt egna mående, men även uppdatera mina följare om hur jag mår.