Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I dessa delar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer jag beskriva med egna ord, med hjälp av mina egna erfarenheter hur det kan vara att leva med bland annat Aspergers syndrom. Hur det är att växa upp med en känsla av ensamheten, och hur det kan vara att leva med dessa diagnoser, både positivt och negativt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.