Del 8: ADHD

Jag har alltid varit väldigt energisk. Då menar jag inte att jag har stor kapacitet eller långvarig energinivå, utan det är mer som att vara hög på koffein. Det riktigt springer i kroppen, och man vill helst göra allting på samma gång. Till skillnad från ADD, så har ADHD egenskapen hyperaktivitet. Det är lätt att komma igång, men också svårt att sluta. De som har ADD har ingen startmotor, utan det kan dröja länge innan man kommer igång. Det har sina för och nackdelar med att ha ADHD, fördelen är att man har lätt att börja, med det betyder inte alltid att man gör ett bra jobb. Hög på koffein skrev jag, när jag varit det har mina händer skakat och mina tankar fladdrat iväg. Svåra att hålla koll på och sortera. Men samtidigt blir jag väldigt kreativ, och det finns en stor chans till att det jg ändå gör kan bli riktigt bra. Men sen kommer den stora nackdelen. När ”koffeinet” har gått ur kroppen blir det en för det mesta en kraschlandning. Jag orkar helt enkelt inte mer något mer under resten av dagen, eller kanske inte ens dagen efter. Ibland blir jag även väldigt social, vilket jag oftast inte är. Jag skriver då gärna på sociala medier, men efteråt kan jag även få ”social chock,” då jag behöver ta avstånd från att skriva med andra och kolla flöden på Facebook. Det blir helt enkelt för mycket. Att leva med ADHD kan vara en liknelse med att välkomna stormen.